Impressum

Eigenaar van de internetpagina

Verantwoordelijk in de zin van § 7 lid 1 TMG (Duitse telemediawet) voor de inhoud van deze internetpagina's:

Tourismusverband Sachsen-Anhalt e.V.
Bestuur met vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Lars-Jörn Zimmer (voorzitter),
Dr. Michael Ermrich, Holger Hövelmann
Directeur: Martin Schulze
Danzstraße 1
D-39104 Magdeburg

Telefoon: +49 391 7384-300
Fax: +49 391 7384-302
E-mail: info@ltvlsa.de
Internet: www.tourismusverband-sachsen-anhalt.de

Geregistreerd bij de rechtbank van Maagdenburg
Registernummer: VR 1219

Foto's

Fotoarchief Tourismusverband Sachsen-Anhalt e.V. (Alexander Kaßner, Heimfelder Straße 85, 21075 Hamburg), Zoutgrot in het Kurmittelzentrum Kösalina (eigenaar: Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen), Zoutzieden bij het fonteinfeest (Annett Einicke), Buitenzwembad Solequell (Lars Fromüller), Lindenbad (SOLEPARK), Margarethenbrunnen (Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg-Kur GmbH/Hans-Dieter Kluge), Ilsenburg (Andreas Lander), Bloem met insect (Katja Hieckmann), Hasselfelde van boven (Jan Reichel, Tourismusregion Oberharz am Brocken), Informatiebord (Andreas Lander), Gradeerwerk, Kuurpark (eigendom/beeldrechten van de stad Bad Dürrenberg), Modderpakking (Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg-Kur GmbH/Hans-Dieter Kluge), Wernigerode Gemeentehuis (Corinna Filipski), Gradeerwerk in Bad Salzelmen (Matthias Röhricht), Kasteel Kalbe (eigendom/beeldrechten van de stad Kalbe), Foto's van de Teufelsbadkliniek (eigendom/beeldrechten van Celenus Teufelsbad Fachklinik), Foto's van Gabriele Brandes (Andreas Lander), Foto's van het gradeerwerk Bad Schmiedeberg (Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg-Kur GmbH)

Vrijwaringsclausule

1. Inhoud van de onlinepresentatie

De eigenaar van de internetpagina verleent geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de eigenaar van de internetpagina met betrekking tot schade van materiële of ideële aard die door het gebruik of niet-gebruik van de beschikbaar gestelde informatie resp. door het gebruik van verkeerde en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten voor zover niet kan worden aangetoond dat de eigenaar van de internetpagina met opzet of grof nalatig heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De eigenaar van de internetpagina behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina of het complete aanbod zonder speciale aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina’s ('hyperlinks') die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de eigenaar van de internetpagina liggen, zou deze uitsluitend aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer hij kennis heeft van de inhoud en hij technisch in staat zou zijn en van hem in redelijkheid verlangd kan worden, het gebruik te voorkomen in geval van illegale inhouden. De eigenaar van de internetpagina verklaart uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de linkplaatsing geen illegale inhoud op de te koppelen pagina’s herkenbaar was. De eigenaar van de internetpagina heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gekoppelde pagina’s. Hij distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhouden van alle gekoppelde pagina’s die na het plaatsen van de links werden veranderd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod van de eigenaar van de internetpagina, maar ook voor vermeldingen van derden in door hem opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, verkeerde of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor schade die terug te voeren is op het gebruik of niet-gebruik van op deze wijze aangeboden informatie, berust de aansprakelijkheid uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkrecht
De eigenaar van de internetpagina streeft ernaar, de auteursrechten aan de gebruikte foto’s, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, door hem zelf gemaakte foto’s, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het desbetreffende merkrecht en het bezitsrecht van de desbetreffend geregistreerde eigenaar. Alleen op grond van een vermelding kan er niet van worden uitgegaan dat het handelsmerk niet door rechten van derden beschermd is! Het copyright voor gepubliceerde, door de eigenaar van de internetpagina zelf opgemaakte objecten berust uitsluitend bij de eigenaar van de internetpagina. De vermenigvuldiging of het gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of afgedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de internetpagina.

4. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetaanbieding van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet of niet meer volledig voldoen aan de van toepassing zijnde rechtstoestand, blijven de inhoud en de rechtsgeldigheid van de overige delen van het document daarvan onverlet.

Grafische realisatie, programmering en redactiesysteem

LOHMANN UND ROBINSKI

Privacyverklaring & Cookie-instellingen

Wij maken gebruik van cookies om u de inhoud en de functies van de website zo goed mogelijk te kunnen aanbieden. Daarnaast gebruiken we cookies voor analysedoeleinden.

Naar de Privacyverklaring en de Cookie-instellingen.

Alles accepterenInstellingen

Privacyverklaring & Cookie-instellingen

Houd er rekening mee dat technisch noodzakelijke cookies moeten worden geplaatst om, zoals in onze Privacyverklaring geschreven, de functionaliteit van onze website te kunnen garanderen. We gebruiken cookies alleen voor analysedoeleinden als wij hiervoor uw toestemming hebben. Meer details, met name over de opslagduur en de ontvangers, vindt u in onze Privacyverklaring. In de cookie-instellingen kunt u uw selectie aanpassen.

PHP Sitzung
Het PHPSESSID-cookie is voor PHP-toepassingen. Het cookie wordt gebruikt om de eenduidige sessie-ID van een gebruiker op te slaan en te identificeren om de sessie van de gebruiker op de internetpagina te beheren. Het cookie is een sessiecookie en wordt verwijderd zodra alle browservensters worden gesloten.
Schriftvergrößerer
Lettertype vergroter - De fontSize-cookie slaat de lettergrootte op die u voor de website heeft ingesteld. Dit vergroot de bruikbaarheid van de site, zeker voor mensen met een visuele beperking.
Google Maps
Google Maps is een kaartendienst van Google LLC, waarmee u locaties op kaarten op onze internetpagina kunt bekijken.
YouTube
YouTube is een videoportal van Google LLC, waar gebruikers videoclips kunnen bekijken, beoordelen, becommentariëren en zelf kunnen uploaden. YouTube wordt gebruikt om video's op de internetpagina af te spelen.
Vimeo
Vimeo is een videoportal van Vimeo Inc., waar gebruikers videoclips kunnen bekijken, beoordelen, becommentariëren en zelf kunnen uploaden. Vimeo wordt gebruikt om video's op de internetpagina af te spelen.